Budete obměňovat bezpečnostní značení?

Pokud se chystáte ve firmě obnovovat bezpečnostní značení, ať už se to týká nášlapných hran, nebo únikových cest, případně jiných prostor, zvažte místo použití pásek běžných, využití těch se zrnitým povrchem. Rozdíl v cenách není natolik výrazný, aby vyvážil mnohonásobně vyšší external kvalitu a užitné vlastnosti zrnitých pásek.

Myslete na bezpečnost i na zdánlivě nedůležitých místech

Neváhejte použít protiskluzové pásky i na místech, kde se to jeví jako zdánlivě nesmyslné, nebo alespoň zbytečné. Stačí si projít třeba pošty, banky, úřady práce, správu sociálního zabezpečené a jiné instituce, kde se vyznačuje tzv. „diskrétní tóna“. Proč nepoužít značení, které vylučuje možnost uklouznutí po většinou hladkých podlahách? Pokud se stane, že nanesený sníh, voda, či jiné nečistoty způsobí pád a úraz klienta, pak je za tento úraz samozřejmě odpovědný provozovatel tohoto prostoru. Není lepší takovým případům předcházet?

Ohodnoťte příspěvek